Đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chạy tàu là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của ngành đường sắt. Trong quá trình vận hành ngành đường sắt luôn quan tâm chú ý tới việc duy tu bảo dưỡng và không ngừng cập nhật những công nghệ hiện đại đảm bảo thông tin tín hiệu ổn định, thông suốt khi chạy tàu.
Trong các năm vừa qua, Persi đã thực hiện việc cung cấp các thiết bị tự động hóa do Siemens sản xuất cho các hạng mục và dự án điển hình như:
  • Hạng mục tín hiệu đường ngang km 153+130 và km 154+324 tuyến đường sắt Hà Nội TP. Hồ Chí Minh thuộc gói thầu CP1B (cầu Đò Lèn).
  • Hạng mục tín hiệu đường ngang km 404+898 (cầu Tân Đức) & km 432+831 thuộc gói thầu CP1C Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội TP Hồ Chí Minh.
  • Hệ thống cảnh báo tự động loại B cầu Sông Quao, thuộc gói thầu CP3C trong “Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội TP Hồ Chí Minh”.
  • Các dự án hoàn thành góp phần quan trọng đảm bảo thông tin tín hiệu được thông suốt trong quá trình chạy tàu.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Khách hàng
Bộ công an
Tổng công ty đường sắt Việt Nam
vinacomin
evnhanoi
http://www.vnhn.com.vn/
vna-insurance
pvi
ssc
vndirect
supelamthao
ximanghoangthach
marriott
somerset
ascott
sunway-hotel
silkpath
hanoiboutique
thyssenkrupp
huawei
Đối tác